Ιαν 23 2017

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Παραταση νεων αγροτων

Ιαν 17 2017

Δελτίο Τύπου ΕΛΓΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΓΑ

Δεκ 13 2016

Παράταση για Νέους Αγρότες.

Παράταση για νεους αγρότες.pdf

Νοέ 23 2016

Δελτίο Τύπου – Ηλεκτρονική Aπογραφή Zωικού Kεφαλαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΑΣ Δράμας καλεί όλους τους κτηνοτρόφους του Νομού Δράμας να προβούν σε ηλεκτρονική απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου στα κατά τόπους κτηνιατρεία έως 15/12/2016 προκειμένου να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους διότι αυτό είναι προαπαιτούμενο για την Συνδεδεμένη ενίσχυση γάλακτος και βοείου κρέατος (Μέτρο 0113 και 0114 ) για την ΕΑΕ 2016.

Δελτίο Τύπου – Ηλεκτρονική Απογραφου Ζωικου.pdf

Νοέ 22 2016

Δελτίο Τύπου – Συνδεδεμένη Ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι.

%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-24-11-2016

 

Δελτίο Τύπου – Συνδεδεμένη Ενίσχυση στο Σκληρο Σιτάρι.pdf

Νοέ 18 2016

Μίσθωση Ακινήτων ΕΑΣ Δράμας

Δράμα   18     /   11   / 2016

Η «Ένωση» Αγροτικός Συνεταιρισμός Δράμας προτίθεται να μισθώσει τα παρακάτω ακίνητα ¨

  1. Γραφεία 2ος και 3ος όροφος Γρανικού 9 συνολικής επιφανείας 220 τ.μ
  2. Κατάστημα ισόγειο στην οδό Σκρά 90 τμ
  3. Ισόγεια αποθήκη στο Φωτολείβος Δράμας 450 τ.μ
  4. Αποθήκη δημητριακών 6000 τον. Στην Αλιστράτη.
  5. Αποθήκη δημητριακών 000 τον. Στην Μαυρολεύκη

Τα παραπάνω ακίνητα μισθώνονται σύμφωνα με την από 7/14-11-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Α.Σ και για χρονικό διάστημα έως δώδεκα     (   12     ) έτη .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το σύνολο ή μεμονωμένα για κάθε εγκατάσταση, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεμιστοκλέους 31 Δράμα στην Γενική Διεύθυνση.

Οι προσφορές παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας έξω από τον φάκελο «Για την μίσθωση ακινήτων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δράμας»

Τελευταία ημέρα παραλαβής προτάσεων-προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 ώρα 12.00π.μ. Σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον από περισσοτέρους τότε θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι για βελτίωση προτάσεων τους.

Τεύχη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων ευρίσκονται στην Γενική Διεύθυνση του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον πλειοψηφούν ή τους πλειοψηφούντες εκμισθωτές.

 

Για   τον

Αγροτικό Συνεταιρισμό Δράμας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μίσθωση Ακινήτων.pdf

Νοέ 18 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Νοέ 17 2016

Δελτίο Τύπου – Eνστάσεις ΕΑΕ.

              Η ΕΑΣ Δράμας ενημερώνει τους αγρότες  και κτηνοτρόφους του Νομού Δράμας που υπέβαλλαν ΕΑΕ (ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΔΕ ) για το έτος 2016 μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις –Διοικητικές πράξεις σχετικά με τις πληρωμές τους έως  30-11-2016.

Δελτίο Τύπου για Ενστάσεις.pdf

Νοέ 14 2016

Δελτίο Τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ :Μέτρο 13 – Εξισωτική Αποζημίωση Έτους Αιτήσεων 2016

Σήμερα, Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016, ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) όπως ισχύει, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή΄ ΆΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση). Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτομένων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. [http://www.opekepe.gr/, – ‘Εφαρμογές’ – ‘Εφαρμογές για την ενημέρωση του πολίτη’ και συγκεκριμένα στην ‘Ενημέρωση Μέτρου 13 – Εξισωτική Αποζημίωση Έτους Αιτήσεων 2016’] και θα είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών με τη χρήση των ΑΦΜ και ΑΜΚΑ από αύριο Τρίτη 15/11/2016. Οι πίνακες θα είναι επίσης διαθέσιμοι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και στους Πιστοποιημένους Φορείς Υποβολής Αιτήσεων. Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύνανται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 16.11.2016, είτε απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων με την υποχρέωση των τελευταίων να τις αποστέλλουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Το έντυπο της ενδικοφανούς προσφυγής είναι διαθέσιμο για τους ενδιαφερόμενους στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δελτίο Τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξισωτικη Αποζημίωση.pdf

Οκτ 27 2016

Δελτίο Τύπου – Προκαταβολή 2016

  

                                                                                       Αθήνα, 27.10.2016             

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σήμερα ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2016, ύψους περίπου 770.000.000 ευρώ σε 567.000 δικαιούχους, όπως έχει ανακοινωθεί, επιστρέφοντας στην ομαλή ροή του προγραμματισμού των πληρωμών. Οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει το κινητό τους τηλέφωνο στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016, θα λάβουν ειδοποίηση για την πληρωμή τους μέσω SMS.

Με την καταβολή των εκκρεμοτήτων των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 ύψους 22.744.347 ευρώ σε 338.887 δικαιούχους στα μέσα Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε η πληρωμή των ενισχύσεων αυτών για το  πρώτο έτος εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ 2015-2020. Η πληρωμή αποτελεί το θετικό αποτέλεσμα της εντατικής προσπάθειας του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον υπολογισμό και τη χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και της καταβολής των λοιπών άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέλη Δεκεμβρίου : (α) η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης και του πρασινίσματος, (β) η προκαταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2016 και (γ) οι εκκρεμότητες εξισωτικής αποζημίωσης για τις αιτήσεις 2015. Παράλληλα, θα συνεχιστούν απρόσκοπτα οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως Βιολογική Γεωργία,  Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Μείωση Νιτρορύπανσης κλπ, καθώς επίσης των ιδιωτικών επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση κα), του LEADER και των δημοσίων έργων.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης καθώς και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο λειτουργεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2108802000 από τις 09:00 έως τις 13:00 και 1540 από τις 09:00 έως τις 18:00.

Προκαταβολή 2016.pdf

» Νεότερα άρθρα