Μαρ 07

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ_ΑΤΑΚ (PDF)

ΟΠΕΚΕΠΕ_ΑΤΑΚ (Excel)

Μαρ 01 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΣΔΕ 2108

             Η ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ενημερώνει τους αγρότες και κτηνοτρόφους του Νομού Δράμας ότι  σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ  ξεκίνησε  η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2018

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, θα επιβληθεί ποινή επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ  στο  τηλ :  2521033420

Ιαν 10 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων Στήριξης για πς Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (γνωστά στο κοινό ως «Σχέδια Βελτίωσης»).

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Νοέ 10 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δράμας προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση περίπου 900 τόνων σκληρού σίτου εσοδείας 2017, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του .
Τιμή στις εγκαταστάσεις μας επ αυτοκινήτου.
Φόρτωση το αργότερο έως 30 Νοεμβρίου 2017.
Τρόπος πληρωμής: Μετρητοίς με την υπογραφή της σύμβασης
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού, Θεμιστοκλέους 31 Δράμα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σωτηρέλη Γεώργιο στα τηλέφωνα 2521033420 .

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-1

Οκτ 20 2017

Προκήρυξη Μίσθωσης Ακινήτων ΕΑΣ Δράμας.

Η «Ένωση» Αγροτικός Συνεταιρισμός Δράμας προτίθεται να μισθώσει τα παρακάτω ακίνητα ¨
1. Γραφεία 2ος και 3ος όροφος Γρανικού 9 συνολικής επιφανείας 220 τ.μ
2. Κατάστημα ισόγειο στην οδό Σκρά 90 τμ
3. Ισόγεια αποθήκη στο Φωτολείβος Δράμας 450 τ.μ
4. Αποθήκη δημητριακών στην Μαυρολεύκη
Τα παραπάνω ακίνητα μισθώνονται σύμφωνα με την από 7/14-11-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Α.Σ και για χρονικό διάστημα έως δώδεκα ( 12 ) έτη .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το σύνολο ή μεμονωμένα για κάθε εγκατάσταση, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεμιστοκλέους 31 Δράμα στην Γενική Διεύθυνση.
Οι προσφορές παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας έξω από τον φάκελο «Για την μίσθωση ακινήτων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δράμας»
Τελευταία ημέρα παραλαβής προτάσεων-προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 ώρα 12.00π.μ. Σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον από περισσοτέρους τότε θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι για βελτίωση προτάσεων τους.
Τεύχη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων ευρίσκονται στην Γενική Διεύθυνση του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον πλειοψηφούν ή τους πλειοψηφούντες εκμισθωτές.

Για την
ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μαΐ 30 2017

Σημαντική Ενημέρωση.

Η ΕΑΣ Δράμας ενημερώνει τους παραγωγούς  όσον  αφορά τις μεταβιβάσεις  δικαιωμάτων  καταληκτική ημερομηνία είναι  9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και για την υποβολή εμπρόθεσμων δηλώσεων  ΕΑΕ  (ΟΣΔΕ ) είναι  15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017. 

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να τηρήσουν τις προθεσμίες που ορίζει  ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην υπάρχουν ποινές.

Απρ 26 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφαση Υπουργειου ΕργασιαςΗ ΕΑΣ Δράμας ενημερώνει με βάση την εγκύκλιο που επισυνάπτεται και όπως αναφέρεται στην παράγραφο  4 δεν ισχύουν περιορισμοί του άρθρου 20 του ν 4387/2016- περικοπή σύνταξης κατά ποσοστό 60% στις περιπτώσεις συνταξιούχων  του πρώην ΟΓΑ αλλά και σε όλους όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως 31/12/2024 και συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ,υπαγόμενη στην ασφάλιση ΕΦΚΑ .

Συν/να : Εγκύκλιος από Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

              Αρ.πρωτ:Φ.10034/18282/566  20- 4 -2014

 

Αποφαση Υπουργειου Εργασιας

Απρ 26 2017

Απ. Πρωτ.:Φ. 10034/18282/566 ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016.

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος Φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία υπόκεινται σε περιορισμό ή αναστολή των συντάξεών τους.
Από τη παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου ρητά ορίζεται ότι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων, ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.
3. Με το άρθρο 99 του ν. 4387/2016, για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως αυτές διαμορφώνονται από την ημερομηνία εφαρμογής του ν.4387/2016, προβλέπεται μεταβατικό καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης και σταδιακή εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 7,8,27 και 28 του ν. 4387/2016για τη χορήγηση εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Ειδικότερα, για αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ που υποβάλλονται εντός του 2017, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών: α) κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι του ισχύ του ν. 4387/2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 40 και β) κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.
Τα ανωτέρω ποσοστά μεταβάλλονται (αυξομειώνονται) τα επόμενα χρόνια, ώστε καταληκτικά από 1-1-2031 και εφεξής να χορηγείται μόνο εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν. 4387/2016.
4. Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, στις περιπτώσεις συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο Ε.Φ.Κ.Α., βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και δεδομένης της ως άνω μεταβατικής προσαρμογής του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ στο νέο καθεστώς συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, για την απασχόληση συνταξιούχων έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται από 1-1-2025, καθώς από το έτος αυτό και μετά η συμμετοχή εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης στο συνολικό ποσό της σύνταξης προσεγγίζει και εν συνεχεία υπερβαίνει το 60%, το ποσοστό δηλαδή περικοπής της σύνταξης που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4387/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, για όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1-1-2017 έως και 31-12-2024 ως προς την απασχόληση συνταξιούχων θα ισχύουν οι προγενέστερες του άρθρου 20 του ν. 4387/2016διατάξεις.
Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους συνταξιοδοτούνται από την ισχύ του ν. 4387/2016 και μέχρι 31-12-2016, δεδομένου ότι ο υπολογισμός της σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με βάση το προϊσχύον του προαναφερόμενου νόμου καθεστώς.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Μαρ 29 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΟΣΔΕ 2017)

    Η ΕΑΣ Δράμας ενημερώνει τους αγρότες και κτηνοτρόφους του  Νομού Δράμας ότι ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης 2017 (ΟΣΔΕ 217) .Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση είναι οι κωδικοί ΤΑΧΙS  ΝΕΤ .Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 15 Μαΐου συμφώνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Φεβ 13 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Bιολογική Γεωργία Μέτρο 11)

Η ΕΑΣ Δράμας καλεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους του Νομού στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17-2-2017 στις 10.00 πμ στα γραφεία της Θεμιστοκλέους 31 Δράμα με θέμα: Βιολογική Γεωργία Μέτρο 11 ώστε να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα.

prosklisi_bio_kalliergies_180117

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα