Αυγ 13 2018

Ενημέρωση ΕΠΑΣ Μαθητείας

Θα λειτουργήσει από Οκτώβρη (για 2η χρονιά) στη σχολή μας τμήμα Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας και εφόσον εγκριθεί, Ζωοτεχνίας όπου η φοίτηση  συνδυάζει εξάωρη πρακτική άσκηση (με αμοιβή 17,12 € ημερησίως συν ένσημο) και θεωρητικά – εργαστηριακά μαθήματα τα απογεύματα.

Ο ΟΑΕΔ παρέχει επίσης επίδομα στέγασης – σίτισης και πάσο για μειωμένο εισιτήριο στις συγκοινωνίες,    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ facebook:ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Κιλκίς  @epas.oaedkilkis  .

Ιούλ 03 2018

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΑΣ Δράμας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο 4384 και το Καταστατικό της Οργάνωσης και το νέο ΔΣ που πρόεκυψε είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:            Κεσκίνογλου Ιωάννης του Κυριάκου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:    Χατζηδημητριάδης Λάζαρος του Στυλιανού

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:        Βέσμελης Απόστολος του Κωνσταντίνου

ΤΑΜΙΑΣ :                  Συμεωνίδης Σαββας του Παναγιώτη.

ΜΕΛΗ.                     Βερτσιώνης  Νικόλαος του Ιωάννη.

Γρηγοριάδης Γεώργιος του Ιωάννη

Καπαντζάκης Ιωάννης του Σταύρου

 

Ιούν 07 2018

Γνωστοποίηση για συμμετοχή σε Γ.Σ (αρθρο 30 παρ.8 καταστατικού).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο 4384 αρθρο17 παρ.5 και σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 30 παρ 8
δικαίωμα να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες έχουν τα εξής μέλη :
Α. να είναι οικονομικά ταχτοποιημένα όσον αφορά την συνεταιριστική τους μερίδα.
Β. να μην έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Επίσης όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες πρέπει να
καταθέσουν υποψηφιότητα στα γραφεία της ΕΑΣ εως 13-6-2018 έως την 14.00 μμ
Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σας ενημερώνουμε για τα θέματα της και την
ημερομηνία διεξαγωγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗ

Ιούν 07 2018

Γνωστοποίηση εξόφλησης συνεταιριστικής μερίδας.

Συνεταιριστικη Μεριδα

Ιούν 07 2018

Πρόσκληση Γ.Σ 2018

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με τον νόμο 4384/2016 και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού , το Διοικητικό Συμβούλιο της
‘Ένωση’’ Αγροτικός Συν/μος Δράμας σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2018 ,
ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της ΕΑΣ Δράμας (Θεμιστοκλέους 31 Δράμα για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοίνωση Έκθεσης ΔΣ και Εποπτικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων 2017.
2. Ανακοίνωση Ισολογισμού χρήσης 2017 .
3. Ανάλυση λογ/μου «Αποτελέσματα χρήσης». Έγκριση αυτού.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ , Ορκωτού ελεγκτή και του Διευθυντή από κάθε
ευθύνη.
5. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή ,έγκριση της
αμοιβής αυτών
6. Έγκριση – εξουσιοδότηση του ΔΣ για σύναψη δανειακών συμβάσεων και ρύθμιση
υφιστάμενων.
7. Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την ΕΑΣ Δράμας .
8. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη οργάνων διοίκησης.
9. Λοιπές αποφάσεις ,ανακοινώσεις και προτάσεις .
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ. Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα
δηλαδή Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 στον ίδιο χώρο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προσκληση ΓΣ 2018

 

Μαρ 07

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ_ΑΤΑΚ (PDF)

ΟΠΕΚΕΠΕ_ΑΤΑΚ (Excel)

Μαρ 01 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΣΔΕ 2108

             Η ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ενημερώνει τους αγρότες και κτηνοτρόφους του Νομού Δράμας ότι  σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ  ξεκίνησε  η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2018

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, θα επιβληθεί ποινή επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ  στο  τηλ :  2521033420

Ιαν 10 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων Στήριξης για πς Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (γνωστά στο κοινό ως «Σχέδια Βελτίωσης»).

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Νοέ 10 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δράμας προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση περίπου 900 τόνων σκληρού σίτου εσοδείας 2017, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του .
Τιμή στις εγκαταστάσεις μας επ αυτοκινήτου.
Φόρτωση το αργότερο έως 30 Νοεμβρίου 2017.
Τρόπος πληρωμής: Μετρητοίς με την υπογραφή της σύμβασης
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού, Θεμιστοκλέους 31 Δράμα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σωτηρέλη Γεώργιο στα τηλέφωνα 2521033420 .

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-1

Οκτ 20 2017

Προκήρυξη Μίσθωσης Ακινήτων ΕΑΣ Δράμας.

Η «Ένωση» Αγροτικός Συνεταιρισμός Δράμας προτίθεται να μισθώσει τα παρακάτω ακίνητα ¨
1. Γραφεία 2ος και 3ος όροφος Γρανικού 9 συνολικής επιφανείας 220 τ.μ
2. Κατάστημα ισόγειο στην οδό Σκρά 90 τμ
3. Ισόγεια αποθήκη στο Φωτολείβος Δράμας 450 τ.μ
4. Αποθήκη δημητριακών στην Μαυρολεύκη
Τα παραπάνω ακίνητα μισθώνονται σύμφωνα με την από 7/14-11-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Α.Σ και για χρονικό διάστημα έως δώδεκα ( 12 ) έτη .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το σύνολο ή μεμονωμένα για κάθε εγκατάσταση, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεμιστοκλέους 31 Δράμα στην Γενική Διεύθυνση.
Οι προσφορές παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας έξω από τον φάκελο «Για την μίσθωση ακινήτων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δράμας»
Τελευταία ημέρα παραλαβής προτάσεων-προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 ώρα 12.00π.μ. Σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον από περισσοτέρους τότε θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι για βελτίωση προτάσεων τους.
Τεύχη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων ευρίσκονται στην Γενική Διεύθυνση του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον πλειοψηφούν ή τους πλειοψηφούντες εκμισθωτές.

Για την
ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Παλαιότερα άρθρα «