Ιούν 24

Εκδήλωση υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες της ΕΑΣ Δράμας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στις 26/06/2022  καλούντα τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού ( Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο )  να εκδηλώσουν εγγράφως την υποψηφιότητα τους έως την Παρασκευή 24/06/2022 καταθέτοντας την αίτηση τους στα γραφεία της ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Θεμιστοκλέους 31 Δράμα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες – διευκρινίσεις υπεύθυνος κ.κ Σωτηρέλης Γεώργιος- Δ/ντης ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ               Γραμματέας Δ.Σ                     Μελάς Εποπτικού Σ.

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2022

Ιούν 24

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ιούν 24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΑΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΑΣ 4673

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΑΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΑΣ 4673

Ιούν 24

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ στην Γ.Σ 2022

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 10 Ιούνιου 2022 αναρτάται στον πίνακα ενημερώσεων της ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ   τα μέλη που έχουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο 4673/2020 να συμμετάσχουν στην προσεχή Γ.Σ που θα πραγματοποιηθεί στις 26/06/2022 ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ.

ΣΥΝΗΜΕΝΑ :  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022  – Πίνακας Μελών ΕΑΣ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ               Γραμματέας Δ.Σ                     Μελάς Εποπτικού Σ.

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΣ 2022

Ιούν 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

Σύμφωνα με τον νόμο 4673/2020 και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συν/μού Δράμας «Ένωση» με την απόφαση  ΔΣ 111/10-6-2022, σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις   26-06-2021 ημέρα Κυριακή   και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της ΕΑΣ Δράμας (Θεμιστοκλέους 31 Δράμα)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

 

                                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή.

 

  1. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, Ορκωτού Ελεγκτή και του Διευθυντή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα χρήσης 2021 .

 

  1. Έγκριση αποζημιώσεων, οδοιπορικών, εξόδων και αμοιβών των μελών του ΔΣ για το έτος 2021 καθώς και προέγκριση των αμοιβών 2022.

 

  1. Έγκριση διανομής αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης έτους 2021.

 

  1. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωτή του από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο χρήσεως 2022, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους

 

  1. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη οργάνων διοίκησης.

 

  1. Λοιπές αποφάσεις, ανακοινώσεις και προτάσεις .

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η  Γενική  Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα δηλαδή   03-07-2022.  στον ίδιο χώρο.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2022 εκλογες.

Αυγ 13 2018

Ενημέρωση ΕΠΑΣ Μαθητείας

Θα λειτουργήσει από Οκτώβρη (για 2η χρονιά) στη σχολή μας τμήμα Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας και εφόσον εγκριθεί, Ζωοτεχνίας όπου η φοίτηση  συνδυάζει εξάωρη πρακτική άσκηση (με αμοιβή 17,12 € ημερησίως συν ένσημο) και θεωρητικά – εργαστηριακά μαθήματα τα απογεύματα.

Ο ΟΑΕΔ παρέχει επίσης επίδομα στέγασης – σίτισης και πάσο για μειωμένο εισιτήριο στις συγκοινωνίες,    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ facebook:ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Κιλκίς  @epas.oaedkilkis  .

Ιούλ 03 2018

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΑΣ Δράμας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο 4384 και το Καταστατικό της Οργάνωσης και το νέο ΔΣ που πρόεκυψε είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:            Κεσκίνογλου Ιωάννης του Κυριάκου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:    Χατζηδημητριάδης Λάζαρος του Στυλιανού

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:        Βέσμελης Απόστολος του Κωνσταντίνου

ΤΑΜΙΑΣ :                  Συμεωνίδης Σαββας του Παναγιώτη.

ΜΕΛΗ.                     Βερτσιώνης  Νικόλαος του Ιωάννη.

Γρηγοριάδης Γεώργιος του Ιωάννη

Καπαντζάκης Ιωάννης του Σταύρου

 

Ιούν 07 2018

Γνωστοποίηση για συμμετοχή σε Γ.Σ (αρθρο 30 παρ.8 καταστατικού).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο 4384 αρθρο17 παρ.5 και σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 30 παρ 8
δικαίωμα να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες έχουν τα εξής μέλη :
Α. να είναι οικονομικά ταχτοποιημένα όσον αφορά την συνεταιριστική τους μερίδα.
Β. να μην έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Επίσης όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες πρέπει να
καταθέσουν υποψηφιότητα στα γραφεία της ΕΑΣ εως 13-6-2018 έως την 14.00 μμ
Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σας ενημερώνουμε για τα θέματα της και την
ημερομηνία διεξαγωγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗ

Ιούν 07 2018

Γνωστοποίηση εξόφλησης συνεταιριστικής μερίδας.

Συνεταιριστικη Μεριδα

Ιούν 07 2018

Πρόσκληση Γ.Σ 2018

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με τον νόμο 4384/2016 και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού , το Διοικητικό Συμβούλιο της
‘Ένωση’’ Αγροτικός Συν/μος Δράμας σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2018 ,
ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της ΕΑΣ Δράμας (Θεμιστοκλέους 31 Δράμα για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοίνωση Έκθεσης ΔΣ και Εποπτικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων 2017.
2. Ανακοίνωση Ισολογισμού χρήσης 2017 .
3. Ανάλυση λογ/μου «Αποτελέσματα χρήσης». Έγκριση αυτού.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ , Ορκωτού ελεγκτή και του Διευθυντή από κάθε
ευθύνη.
5. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή ,έγκριση της
αμοιβής αυτών
6. Έγκριση – εξουσιοδότηση του ΔΣ για σύναψη δανειακών συμβάσεων και ρύθμιση
υφιστάμενων.
7. Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την ΕΑΣ Δράμας .
8. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη οργάνων διοίκησης.
9. Λοιπές αποφάσεις ,ανακοινώσεις και προτάσεις .
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ. Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα
δηλαδή Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 στον ίδιο χώρο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προσκληση ΓΣ 2018

 

Παλαιότερα άρθρα «