«

»

Ιούν 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

Σύμφωνα με τον νόμο 4673/2020 και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συν/μού Δράμας «Ένωση» με την απόφαση  ΔΣ 111/10-6-2022, σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις   26-06-2021 ημέρα Κυριακή   και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της ΕΑΣ Δράμας (Θεμιστοκλέους 31 Δράμα)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

 

                                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή.

 

  1. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, Ορκωτού Ελεγκτή και του Διευθυντή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα χρήσης 2021 .

 

  1. Έγκριση αποζημιώσεων, οδοιπορικών, εξόδων και αμοιβών των μελών του ΔΣ για το έτος 2021 καθώς και προέγκριση των αμοιβών 2022.

 

  1. Έγκριση διανομής αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης έτους 2021.

 

  1. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωτή του από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο χρήσεως 2022, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους

 

  1. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη οργάνων διοίκησης.

 

  1. Λοιπές αποφάσεις, ανακοινώσεις και προτάσεις .

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η  Γενική  Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα δηλαδή   03-07-2022.  στον ίδιο χώρο.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2022 εκλογες.