«

»

Ιούν 24

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ στην Γ.Σ 2022

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 10 Ιούνιου 2022 αναρτάται στον πίνακα ενημερώσεων της ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ   τα μέλη που έχουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο 4673/2020 να συμμετάσχουν στην προσεχή Γ.Σ που θα πραγματοποιηθεί στις 26/06/2022 ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ.

ΣΥΝΗΜΕΝΑ :  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022  – Πίνακας Μελών ΕΑΣ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ               Γραμματέας Δ.Σ                     Μελάς Εποπτικού Σ.

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΣ 2022